Underlätta en giftfri miljö i förskolan – nytt uppdrag för Konkurrensverket

Publicerad

Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att ta fram kriterier för kemikaliekrav för upphandlingar inom förskolor. I uppdraget ingår också att ta fram stödmaterial till upphandlare och inköpare.

Miljöminister Lena Ek säger i ett pressmeddelande den 26 juni att regeringen genom tydliga kemikaliekrav och en underlättad upphandlingsprocess vill minska risken för att barn kommer i kontakt med ämnen som kan vara hälsoskadliga.

Konkurrensverkets ska ta fram ett samlat kravpaket som ska underlätta hela upphandlingsprocessen och ge stöd och vägledning för upphandlare och inköpare.

- I början av året tog Miljöstyrningsrådet fram en förstudie för ”Giftfri Förskola” och det känns bra att vi på Konkurrensverket nu kan fortsätta det viktiga arbete som påbörjats. Vi tror att det finns ett stort behov av att utveckla kraven för det som upphandlas till barnens förskolemiljö, säger Ylva Mannervik, chef för stödavdelningen, Konkurrensverket.

Uppdraget sker inom ramen för regeringens handlingsplan för en giftfri vardag och redovisas i maj 2015.

På Konkurrensverkets seminarium i Almedalen ”En giftfri förskola – utopi eller möjlig verklighet?” idag klockan 15 diskuteras just ämnet kemikalier i förskolan. Följ seminariet på plats, Biostaden Borgen Hästgatan 24, eller via vår webbsändning.

Relaterad information