Underkänt för internt köp av avfallstjänster

Pressmeddelande

Flera skånska kommuner har inte följt upphandlingsreglerna när de under lång tid köpt tjänster från avfallsbolag som de själva är delägare i. Konkurrensverket har granskat köpen och kommit fram till att flera av kommunerna agerat i strid med lagen.

Konkurrensverkets utredning omfattar de två kommunägda avfallsbolagen Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav, och Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR. Bolagen bildades på 70- och 80-talet för att bland annat driva regionala återvinningsanläggningar och ta emot avfall från sina ägarkommuner. Med tiden förändrades verksamheten och bolagen säljer numera tjänster till såväl andra kommuner som till privata kunder. I de koncerner som bolagen ingår i finns också stora intäkter från försäljning av el, värme och material som utvinns ur det avfall som bolagen omhändertar.

– Enligt upphandlingslagarna ska alla upphandlingar över en viss summa annonseras och konkurrensutsättas så att fler leverantörer har möjlighet att lägga anbud. Detta för att skapa garantier för att det är den bästa affären som görs, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Ägarkommunerna har inte gjort någon upphandling med annonsering av de tjänster som Sysav och NSR utför. Detta trots att kommunerna betalar mångmiljonbelopp till bolagen varje år. Kommunerna har hänvisat till den så kallade in house-regeln, som i vissa fall gör det möjligt att köpa från eget företag utan konkurrensutsättning.

NSR och Sysav har emellertid allt för stora intäkter från andra än ägarkommunerna för att den regeln ska kunna användas. Den omorganisation som bolagen gjort för att lägga sin externa verksamhet i ett dotterbolag ser Konkurrensverket som ett konstlat upplägg vilket inte förändrar bedömningen att kontrakten skulle ha upphandlats.

För fem av ägarkommunerna i NSR har Konkurrensverket fattat avskrivningsbeslut. Dessa beslut innebär inte att Konkurrensverket ansett att allt gått rätt till. De grundas istället på att kommunerna bedöms ha tilldelat avfallsbolaget ett tjänstekoncessionskontrakt, som Konkurrensverket med nuvarande lagstiftning inte kan utöva tillsyn över. Förslag bereds nu om ny lag om upphandling av konsessioner som innebär att Konkurrensverket får ett tillsynsansvar även över sådana avtal.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076 542 15 80
Patrik Määttä, föredragande, tfn 08-700 15 52
Ewa Wennberg, enhetschef, tfn 08-700 15 97
Kristoffer Sällfors, processråd, tfn 08-700 16 07

Senast uppdaterad:

Relaterad information