Umeå och Skellefteå krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

Umeå kommun och Skellefteå kommun krävs på vardera 140 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att inte ha följt reglerna för offentlig upphandling. Konkurrensverket går nu till domstol med böteskravet för att kommunerna gjort sig skyldiga till otillåtna direktupphandlingar.

Umeå kommun och Skellefteå kommun har, enligt Konkurrensverket, gjort otillåtna direktupphandlingar i samband med att de två kommunerna inrättade en gemensam nämnd för vissa IT-tjänster.

Den gemensamma nämnden, som ingår i Umeå kommuns organisation, ansvarar för delar av de båda kommunernas IT-verksamhet. Samarbetet föregicks av att Skellefteå kommun hade ett behov IT-tjänster och att Umeå kommun hade ett eget utbyggt IT-center med viss överkapacitet. Umeå kommuns överkapacitet bestod delvis av befintliga ramavtal med privata leverantörer.

Konkurrensverkets krav på upphandlingsskadeavgift/ böter mot Umeå kommun avser ett avrop från ett ramavtal för att tillgodose Skellefteå kommuns behov av IT-tjänster. Ramavtalet upphandlades av Umeå kommun innan den gemensamma nämnden var påtänkt. Konkurrensverket gör bedömningen att avropet avviker väsentligt från ramavtalet. Umeå kommun har därför, genom avropet, slutit ett nytt avtal som inte har föregåtts av annonsering enligt LOU. Avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

– Otillåtna direktupphandlingar, där det inte sker någon konkurrensutsättning med annonsering, är en allvarlig överträdelse av upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

Kravet mot Skellefteå kommun avser samverkansavtalet mellan de båda kommunerna om bildandet av den gemensamma nämnden. Avtalet innebär att Skellefteå köper en specifik tjänst av Umeå kommun. Avtalet har, mot bakgrund av kommunernas ageranden, lett till att de privata leverantörer som omfattas av Umeå kommuns befintliga ramavtal gynnas i förhållande till sina konkurrenter. Konkurrensverket gör bedömningen att Skellefteå kommun har gjort en otillåten direktupphandling.

– Det kan ofta vara bra att kommuner samverkar. Men om upphandlingsreglerna inte följs ökar risken att det inte är den bästa affären för skattebetalarna som görs, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Umeå med kravet att domstolen dömer Umeå kommun och Skellefteå kommun att betala böter/upphandlingsskadeavgift på 140 000 kronor vardera.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Per Karlsson, chefsjurist, 076 542 15 56
Sophia Anderberg, processråd, tfn 08-700 15 63

Senast uppdaterad:

Relaterad information