Tydligare villkor för företag som avslöjar kartell

Publicerad

Med tydligare regler blir det mer rättssäkert för de företag som avslöjar sin medverkan i en otillåten kartell för Konkurrensverket.

Det blir allt vanligare att företag som deltagit i en otillåten kartell kommer till konkurrensmyndigheterna och erkänner sin medverkan i, och avslöjar, kartellen. De företagen kan få eftergift, det vill säga slippa de böter (konkurrensskadeavgift) som annars kunde ha blivit fallet.


Inte minst EU-kommissionen har på senare år noterat att fler karteller har avslöjats som en en följd av eftergiftssystem. I flera medlemsstater, och så även i Sverige, pågår arbete med ytterligare harmonisering av de nationella eftergiftsprogrammen. Det kommer att gynna de företag som vill lämna en otillåten kartell.


I ett yttrande till regeringen välkomnar Konkurrensverket de nya reglerna, dels för att de skapar ett mer rättssäkert och effektivt eftergiftsprogram, dels för att det kommer att bidra till ett väl fungerade samarbete mellan Europas konkurrensmyndigheter.
– Om förslagen till lagändringar genomförs innebär det större risk för företag att ingå i en kartell eftersom det enda sättet för ett företag att vara säker på att helt få slippa böter är att vara den som avslöjar kartellen, säger Claes Norgren i en kommentar.
Förslagen innebär ökad rättsäkerhet för företag som vill uppfylla förutsättningarna för eftergift eller nedsättning, bland annat genom att det införs uttryckliga samarbetskrav.


– Förslagen till samarbetskrav innebär att ett företag som vill avslöja en kartell måste samarbeta med Konkurrensverket redan innan avslöjandet och inte vidta åtgärder som kan sabotera vår utredning. Det är positivt att det införs ett uttryckligt krav på genuint samarbete från företagen eftersom det ökar möjligheterna att bötfälla övriga företag i kartellen, säger Claes Norgren.


Karteller, där företag i hemlighet gör upp om priser och/eller uppdelning av marknaderna, leder ofta till högre priser för kunder och konsumenter. Samtidigt minskar intresset för innovationer och för att effektivisera verksamheter. Konsumenter och kunder, och till sist hela ekonomin, påverkas negativt av karteller.
– Att harmonisera det svenska eftergiftsprogrammet med övriga Europas eftergiftsprogram är bra. Det har varit ett problem med de olika nationella eftergiftsprogrammen att företagen ställts inför motstridiga krav och därmed inte kunnat få eftergift i alla länder där kartellen har haft effekter. En ökad harmonisering kommer att öka företagens vilja att avslöja karteller, säger Claes Norgren.
Just nu pågår ett beredningsarbete inom regeringskansliet för att ta fram förslag till en ny konkurrenslag. En proposition är utlovad under våren 2008.

Relaterad information