Tydligare regler kring gryningsräder

Publicerad

De regler som Konkurrensverket redan i dag följer vid oanmälda platsundersökningar, så kallade gryningsräder, ska i fortsättningen regleras i lag. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

Regeringens förslag innebär bland annat att Konkurrensverket ska få flytta till exempel kopior av datorers hårddiskar från företaget till Konkurrensverket för närmare granskning. Det arbetssätt som redan praktiseras slås därmed fast i lagen. Det handlar bland annat om material som rör bokföring och affärshandlingar. Konkurrensverkets undersökningar görs för att skaffa bevis mot olagliga karteller och då företag missbrukar en dominerande ställning på marknaden.

– Det är bra att vi nu får tydligare regler. Det ger oss möjlighet att arbeta rationellt och effektivt utan att rättssäkerheten sätts åt sidan. Det är min förhoppning att riksdagen ställer sig bakom förslagen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

– Att bilda olagliga karteller eller missbruka en dominerande marknadsmakt är allvarliga brott som sätter konkurrensen på marknaden ur spel. Samhället och konsumenterna kan lida stor skada av sådana överträdelser av lagen, säger Dan Sjöblom.

Om riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag kan den nya lagen gälla från den 1 januari 2016.

Senast uppdaterad:

Relaterad information