Tydligare regler för gryningsräder välkomnas

Publicerad

Konkurrensverket välkomnar de kommande tydligare reglerna för hur elektroniskt lagrat material får hanteras i samband med så kallade gryningsräder.

Regeringen har aviserat en lagändring som rör hur Konkurrensverket ska få hantera elektroniskt lagrat material i samband med oanmälda inspektioner, så kallade gryningsräder. Ett lagförslag ska enligt planerna presenteras för riksdagen den 17 mars i år.

Konkurrensverket ser positivt på förslaget och välkomnar att det görs ett tillägg i konkurrenslagen. Tillägget skulle innebära att det uttryckligen lagregleras att Konkurrensverket, om företaget lämnar samtycke till det, har rätt att granska elektroniskt lagrad information i Konkurrensverkets lokaler.

Konkurrensverket anser dock att det tydligt måste framgå att samtycket omfattar själva förflyttningen av materialet. Hanteringen av materialet sker enligt Konkurrensverkets gängse rutiner.

Om det kommande lagförslaget antas av Riksdagen innebär det att jakten på olagliga karteller kan bedrivas än mer effektivt.

Senast uppdaterad:

Relaterad information