Tydliga roller för myndigheter

Publicerad

Dela på myndighetsutövning och kommersiella veterinära tjänster så att de ligger i olika organisationer. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

I ett remissvar till regeringen framhåller Konkurrensverket att det är viktigt att skilja på myndighetsutövning och kommersiell verksamhet. De bör inte ligga inom samma organisation.

När myndighetsstrukturen på livsmedelsområdet nu är under förändring är det viktigt att beakta att olika roller inte blandas inom samma myndighet och att kommersiell verksamhet inte läggs på en myndighet. Därför föreslår Konkurrensverket att staten lyfter ut de kommersiella och konkurrensutsatta veterinärtjänsterna och lägger dem i ett statligt bolag.

Relaterad information