Tvångsförvaltare har tänt gatubelysningen i Haparanda

Publicerad

Konkurrensverket avslutar ärendet mot Ekfors Kraft. Det kan ske efter att tvångsförvaltaren advokat Johan Gullesjö åter kopplat in de kommunala anläggningarna som Haparanda Stad anslutit delar av sitt väg- och gatubelysningsnät till.

Regeringen gav Haparanda Stad möjlighet att koppla in sitt nyuppförda väg- och gatubelysningsnät till egna kommunala anläggningar i augusti 2010. Efter att kommunen anslutit belysningsnätet kopplade dock Ekfors Kraft bort elen till dessa anläggningar, tre vattenanläggningar och en skola. Ekfors Krafts anläggningar tvångsförvaltas sedan 30 september efter ansökan av Energimarknadsinspektionen. En av tvångsförvaltarens första åtgärder var att åter koppla in aktuella anläggningar och därmed se till att väg- och gatubelysningen kunde tändas igen. Konkurrensverket avslutar därför ärendet.

Relaterad information