Två nya webbutbildningar för en giftfri förskola

Pressmeddelande

Nu lanserar Konkurrensverket två nya interaktiva utbildningar som ska hjälpa förskolepersonal respektive upphandlare att ställa krav på minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga kemikalier i produkter till förskolan.

Barn är känsligare än vuxna för hälsofarliga ämnen då de fortfarande växer och inte är fullt utvecklade än. Att utsättas för farliga ämnen kan ge effekter på lång sikt och därför har regeringen valt att prioritera barnens vardag när det gäller att fasa ut dessa ämnen.

Som ett led i Konkurrensverkets regeringsuppdrag Giftfri Förskola lanseras nu ett utbildningsmaterial som ska bidra till att skapa en giftfri förskola. Materialet är tänkt att användas som ett stöd vid upphandling och avrop av produkter till förskolan och för att underlätta användningen av de nyss framtagna kriterierna för leksaker- och hobbymaterial, köks- och serveringsutrustning samt textilier och möbler.

– Tanken är att du som upphandlare ska få stöd så att du kan ställa relevanta krav för att minska innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen när du upphandlar produkter till förskolor. Och förskolepersonal ska få stöd i att minska förekomsten av dessa ämnen i förskolan genom att köpa in rätt produkter, säger Anette Svensson, sakkunnig på Konkurrensverket.

En del av materialet innehåller information till beslutsfattare och tar upp vilka förutsättningar en kommun behöver skapa för att arbeta med upphandling av en giftfri förskola på ett effektivt sätt. Materialet riktar sig främst mot offentlig sektor men kan naturligtvis också användas i privat verksamhet.

– Många kommuner har antagit mål om en giftfri förskola och efterfrågar stöd. Vi är nu glada att kunna ge ytterligare stöd som riktar sig till alla berörda i hela inköpsprocessen samtidigt som upphandlarna får extra hjälp i att använda de hållbarhetskriterier vi tagit fram inom området, säger Annie Stålberg, enhetschef på Konkurrensverket.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Anette Svensson, sakkunnig, tfn 08-586 217 42
Annie Stålberg, enhetschef, tfn 08-586 217 08 eller 076-502 17 08

Senast uppdaterad:

Relaterad information