Två nya publikationer om ramavtal och om konkurrenslagen

Publicerad

Konkurrensverket har i dagarna släppt två nya publikationer: skriften ”Inom ramen för ramavtal” – lärdomar från fyra tillsynsärenden” samt broschyren ”Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar Konkurrenslagen”. Båda publikationerna går att beställa eller ladda ner från Konkurrensverkets webbplats.

– Vi vill sprida kunskap på området och hoppas att vi med denna fördjupning kan bidra till att upphandlande myndigheter gör rätt, säger projektledare Magnus Johansson. 

Konkurrensverket har även tagit fram broschyren ”Konkurrera på rätt sätt”. Broschyren ger en överblick av vad konkurrensreglerna innebär och ska underlätta för företagen att följa reglerna.

– Det är viktigt att nå även sådana företag som kanske inte har tillgång till konkurrensrättsliga ombud och berätta för dem varför konkurrensreglerna är viktiga, säger Karin Montelius som har varit projektledare för framtagandet av broschyren.

Båda publikationerna går att ladda ner gratis från Konkurrensverkets webbplats.

Senast uppdaterad:

Relaterad information