Trosa kommun kritiseras för felaktig upphandling

Pressmeddelande

Konkurrensverket riktar kritik mot Trosa kommuns köp av måltidstransporttjänster utan att följa upphandlingsreglerna. Det framgår av ett tillsynsbeslut.

Trosa kommun har först upphandlat skolskjuts, och därefter utvidgat avtalet till att också gälla måltidstransporttjänster till olika kommunala verksamheter. Enligt Konkurrensverket inryms inte måltidstransporter i kontraktet för skolskjutsar. Utvidgningen av kontraktsföremålet utgör därmed en väsentlig förändring av avtalet, och innebär att köpen av måltidstransporttjänsterna är en otillåten direktupphandling.

Köpen av måltidstransporttjänsterna överskred gränsen för direktupphandling, och är därmed ett brott mot upphandlingsreglerna.

– Om offentliga upphandlingar annonseras kan konkurrenter också lägga anbud. Då ökar chansen att det är det bästa anbudet till det bästa priset som vinner, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

På grund av preskriptionstiden, som är på ett år, kan Konkurrensverket i detta fall inte vända sig till förvaltningsrätten med krav på att kommunen skulle dömas att betala ut böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Therese Eriksson, föredragande, tfn 08-700 16 45

Senast uppdaterad:

Relaterad information