Transporttillsyn bör inte avgiftsfinansieras

Publicerad

Konkurrensverket är tveksamt till förslaget att den nya Transportstyrelsens tillsyn ska avgiftsfinansieras. Höga tillsynskostnader riskerar framför allt att hämma nyetableringar och små företags konkurrensförutsättningar.

Det framgår i Konkurrensverkets yttrande över Transportstyrelseutredningens huvudbetänkande "Transport-inspektionen – Ansvarslag för vägtrafiken m.m." (SOU 2008:44).

Relaterad information