Transportstyrelsen bör inte finansieras med avgifter

Publicerad

Transportstyrelsens myndighetsutövande verksamhet bör inte finansieras med avgifter utan med sedvanlig anslagsfinansiering.

Det framgår i Konkurrensverkets yttrande till regeringen om finansieringsprinciper och avgiftssystem för Transportstyrelsens verksamhet.

Konkurrensverkets principiella uppfattning är att myndighetsutövning som utgångspunkt ska vara finansierad via anslag från staten. Detta gäller särskilt sådan myndighetsutövning som innebär beslut som riktas gentemot enskilda tillsynsobjekt på grund av att det kan finnas motstridiga intressen som skulle kunna medföra ett skadat förtroende för myndigheten och dess verksamhet om myndighetsutövningen avgiftsfinansieras.

Den bärande principen måste vara att alla former av myndighetsutövning ska finansieras via anslag och att övrig verksamhet i Transportstyrelsen kan avgiftsfinansieras utifrån principen att tjänsterna kan definieras och prissättas så att intäkterna på några års sikt täcker kostnaderna.

Relaterad information