Transportstyrelsen bör bli tillsynsmyndighet av hamnar

Publicerad

Transportstyrelsen är mer lämpligt att utse till tillsynsmyndighet över EU:s hamnförordning än Konkurrensverket. I en promemoria har Konkurrensverket föreslagits som tillsynsmyndighet, men Konkurrensverket avstyrker nu det förslaget.

I yttrandet framhåller Konkurrensverket att Transportstyrelsen som är sektorsmyndighet med tillsynsansvar inom transportområdet är mest lämpad att vara tillsynsmyndighet även över EU:s hamnförordning.

I yttrandet framhåller Konkurrensverket att det är positivt att nya aktörer kan ges tillträde till marknaden för hamntjänster. Det skapar möjlighet för en effektiv konkurrens, och är till nytta för konsumenterna.

Relaterad information