Transportpolitiska mål och konkurrens

Publicerad

I ett yttrande till Näringsdepartementet pekar Konkurrensverket på vikten av att det råder en effektiv konkurrens inom och mellan olika transportslag såsom buss, flyg, lastbil och tåg för att nå transportpolitiska mål.

Detta har dock inte beaktats i SIKA:s föreslagna mål på området. Konkurrensverket föreslår att åtgärder för att nå målen ska baseras på en analys av effekterna på konkurrensen.

Sådana analyser bör bland annat öka förutsättningarna att inrikta infrastrukturinvesteringarna så att konkurrensen stärks till nytta för godskunderna och resenärerna. En åtgärd för att exempelvis nå målet om transporters tillgänglighet motverkas om åtgärden snedvrider konkurrensen mellan företagen.

Relaterad information