Tjänstekoncessioner omfattas inte av upphandlingslagstiftningen

Publicerad

Konkurrensverket har utrett om det avtal som Göteborgs Hamn AB har för avsikt att ingå med Älvsborgs Ro/Ro AB beträffande drift av Älvsborgterminalen i Göteborg är förenligt med upphandlingsreglerna. I sitt beslut konstaterar Konkurrensverket att avtalet skulle innebära att Göteborgs Hamn AB tilldelar en tjänstekoncession till Älvsborgs Ro/Ro AB. Tjänstekoncessioner omfattas inte av upphandlingslagstiftningen och därmed omfattas de inte heller av Konkurrensverkets tillsyn. Konkurrensverket avskriver ärendet.

Konkurrensverket framhåller också att beslutet om avskrivning inte innebär något ställningstagande i fråga om den aktuella tjänstekoncessionens förenlighet med unionsrätten.

Relaterad information