Tjänstekoncessioner – när, var, hur?

Publicerad

Tjänstekoncessioner är undantagna från upphandlingslagstiftningen och det är därför viktigt att upphandlande myndigheter och enheter är medvetna om när ett kontrakt utgör en tjänstekoncession.

I en ny rapport redovisar Konkurrensverket en sammanfattning av de tillsynsbeslut som har fattats om tilldelning av tjänstekoncessioner.

Relaterad information