Tillsynsarbete mot offentlig säljverksamhet ledde till positiva effekter

Publicerad

Det kommunalägda bolaget Skelleftebuss AB förbjöds i en dom från Stockholms tingsrätt att bedriva beställningstrafik där andra än Skellefteå kommun är beställare. Enligt Konkurrensverkets uppföljning av domen har förbudet lett till positiva effekter på marknaden.

Konkurrensverket har tidigare utrett Skelleftebuss AB:s säljverksamhet av beställningstrafik där andra än Skellefteå kommun är beställare. Utredningen utmynnade i en dom från Stockholms tingsrätt den 12 juli 2013 där Skelleftebuss AB förbjöds bedriva säljverksamheten. Förbudet började gälla den 2 februari 2014, sex månader efter det att domen vunnit laga kraft.

Under april har Konkurrensverket gjort en uppföljning av ärendet för att undersöka om Skelleftebuss AB följer det meddelade förbudet. Uppföljningen visar att Skelleftebuss AB sedan den 10 januari 2014 endast utför beställningstrafik på uppdrag av Skellefteå kommun.

De marknadsaktörer Konkurrensverket har varit i kontakt med bekräftar detta och har även uppgett att de, till följd av att Skelleftebuss har upphört med beställningstrafik, har märkt en ökad efterfråga på beställningstrafik, att de har investerat i nya bussar samt ökat i omsättning.

Relaterad information