Tillåt konkurrens vid förädling av biogas

Publicerad

Så kallad spetsning av biogas bör inte omfattas av nätmonopolet, anser Konkurrensverket.

Konkurrensverket har i ett remissvar bland annat yttrat sig över Energimarknadsinspektionens förslag om att införliva spetsningsverksamheten för biogas i nätmonopolet. (Spetsning av biogas innebär att den via tillsatser får en kvalitet som gör den jämförbar med naturgas).

Konkurrensverket anser att Energimarknadsinspektionen inte tillräckligt har analyserat de problem som kan tänkas uppstå utifrån ett effektivitets- och konkurrensperspektiv. Konkurrensverket avstyrker därför förslaget att spetsningsverksamheten införlivas i nätmonopolet.

Relaterad information