Tillåt gårdsförsäljning

Publicerad

Konkurrensverket anser att gårdsförsäljning ska tillåtas. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande till regeringen när det gäller ”Gårdsförsäljning - delbetänkande av utredningen om vissa alkoholfrågor.

Konkurrensverket anser att gårdsförsäljning av alkoholdrycker bör kunna öppna nya möjligheter för särskilt små producenter av alkoholdrycker som inte finns representerade i Systembolagets ordinarie sortiment eller beställningssortiment. Det gäller även för dem som kan ha svårt att på andra sätt få avsättning för sina produkter på marknaden. Enligt  Konkurrensverket utgör därmed gårdsförsäljningen ett komplement till Systembolagets sortiment.

Konkurrensverket  anser dock att utredningen är bristfällig i sin beskrivning av hur kontrollen ska gå till vid producenternas prissättning på alkoholdrycker. Det gäller också prissättning av den upplevelsetjänst som måste äga rum i samband med alkoholförsäljningen till konsument.

Relaterad information