Testet som kan avslöja kartellen

Pressmeddelande

Karteller driver upp priserna. För att lättare kunna hitta tecken på misstänkta anbudskarteller har Konkurrensverket tagit fram en checklista som är avsedd för upphandlare.

- Det finns exempel som visar att en kartell, där företag kommit överens om priser eller marknadsuppdelning inför upphandlingar, kan driva upp priserna med 20 procent. Att hitta och avslöja en anbudskartell är en god affär, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Ett syfte med upphandling är att få bra kvalité till lågt pris på den vara eller tjänst som upphandlas. Om de företag som lämnar anbud kommer överens om priser, villkor eller uppdelning av marknaden sätts konkurrensen ur spel. Konsekvensen är högre priser och sämre kvalitet.

- Vi på Konkurrensverket behöver hjälp i kampen mot kartellerna. Därför har vi tagit fram en checklista som ska göra det lättare att känna igen tecken på anbudskarteller, säger Dan Sjöblom.

Checklistan består av 12 frågor som inköpare bör ställa sig i samband med utvärdering av offentliga upphandlingar. Här några exempel på frågor i listan: Finns det misstänkt lika priser mellan anbuden? Eller, tvärtom, finns det misstänkt stora prisskillnader? Eller har några av anbuden misstänkt lika formuleringar?

- Går det att svara ja på en av frågorna i checklistan kan det vara tecken på en anbudskartell. Vi kanske redan sitter på andra bitar i det pusslet och kan bli hjälpta av fler tips. Så kontakta gärna oss på Konkurrensverket. Inget tips är för litet eller obetydligt, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Annika Gullans Wiklund, konkurrenssakkunnig, tfn 08-700 16 73

Relaterad information