TeliaSonera möter Konkurrensverket i EU-domstolen

Publicerad

Konkurrensverket stämde år 2004 TeliaSonera för att ha gjort sig skyldig till missbruk av dominerande ställning. Som ett led i den rättsliga processen har Stockholms tingsrätt vänt sig till EU-domstolen, där muntliga förhandlingar äger rum.

I december 2004 stämde Konkurrensverket TeliaSonera Sverige AB och yrkade 144 miljoner i konkurrensskadeavgift för överträdelser av konkurrensreglerna. Konkurrensverket påstår att TeliaSonera missbrukat sin dominerande ställning genom att ha haft en för liten marginal, så kallad marginalklämning för produkten ADSL.

I januari 2009 begärde Stockholms tingsrätt förhandsbesked av Europeiska unionens domstol över tio principiella frågor i målet. Förfarandet i EU domstolen är i huvudsak skriftligt och i juni 2009 lämnade Konkurrensverket, TeliaSonera, Tele2 Sverige AB som intervenient på Konkurrensverkets sida, Polen, Finland och kommissionen skriftliga yttrande rörande de tio frågorna.

Den 18 mars 2010 hölls muntlig förhandling i Europeiska unionens domstol där alla parter hade möjlighet att i ett kort muntligt anförande ge synpunkter på de inkomna yttrandena. Konkurrensverket, Tele2, TeliaSonera och kommissionen deltog i förhandlingen.

Den 8 juli 2010 förväntas generaladvokaten att lämna sitt förslag till avgörande i målet och senare under hösten/vintern väntas EU-domstolens dom med förhandsbesked.

- Vi är nöjda att den rättsliga processen nu har nått så här långt. Det har redan gått fem år sedan vi lämnade in stämningsansökan. Detta är ett ärende som rör många bredbandskunder och stora belopp, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Relaterad information