Telia Sonera missbrukade sin marknadsmakt

Pressmeddelande

Det är bra att Telia Sonera har dömts för missbruk av dominerande ställning. Det konstaterar Konkurrensverket efter att Marknadsdomstolen dömt företaget att betala 35 miljoner kronor i böter/konkurrensskadeavgift för att de brutit mot konkurrensreglerna.

– Jag är väldigt nöjd att Konkurrensverket vann och att det slutligt fastställts att Telia Sonera begått en allvarlig överträdelse av konkurrenslagen,  säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Efter över åtta års väntan har nu Marknadsdomstolens slutliga dom mot Telia Sonera fallit och domstolen konstaterar i domen att det är en allvarlig överträdelse. Telia Sonera döms att betala 35 miljoner kronor i böter/konkurrensskadeavgift.

Lagöverträdelsen som Telia Sonera nu fällts för är att företaget missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för tillträde till det fasta accessnätet via återförsäljartjänster för ADSL-anslutningar. Detta skedde under 2000-talets första år. Under denna tid pågick en teknikövergång från uppringd internetanslutning (via modem) till ADSL.

– Detta är ett av de principiellt viktigaste missbruksärenden som vi har haft att hantera. En dominerande aktör får inte missbruka sin dominerande ställning genom att tillämpa en prispolitik som utestänger konkurrenter från marknaden, säger Dan Sjöblom.

Det utdömda bötesbeloppet är lägre än det som Konkurrensverket krävt, och som även Stockholms tingsrätt tidigare lagt fast.

– Jag hade gärna sett ett högre bötesbelopp, men domen är en viktig markering att domstolen inte accepterar att dominerande företag missbrukar sin marknadsmakt, säger Dan Sjöblom.

Marknadsdomstolens dom kan inte överklagas.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Relaterad information