Tänk på konkurrensen vid inrättandet av statlig fond

Publicerad

Konkurrensverket har inga invändningar mot ett förslag om att det inrättas en ny statlig fond som ska investera i svenska innovativa företag. Stödet ska gå till små och medelstora företag som har behov den privata marknaden inte tillgodoser.

Dock vill Konkurrensverket påpeka att statliga stöd kan ha en snedvridande effekt på konkurrensen. Små företag är särskilt känsliga för effekter som följer av att konkurrenter får stöd. Därför är det viktigt att stödverksamheten utformas för att minimera problem med gränsdragningar och snedvriden konkurrens.

Senast uppdaterad:

Relaterad information