Ta inte bort obligatorisk byggfelsförsäkring

Publicerad

Konkurrensverket avstyrker förslaget om att ta bort den obligatoriska byggfelsförsäkringen. Promemorian innehåller inte ett tillräckligt beslutsunderlag, bland annat avseende konsekvenserna av förslaget för bostadskonsumenterna.

Relaterad information