Systemet för prissättning på läkemedel måste ses över

Publicerad

Hela den nuvarande prissättningsmodellen på läkemedel måste ses över. Konkurrensverket anser därför att Läkemedelsutredningen behöver ett tilläggsdirektiv som omfattar en översyn av prissystemet för samtliga läkemedel. Det gäller oavsett om de hämtas ut på apotek eller ges av sjukvårdspersonal inom öppen- eller slutenvård, och oavsett om de finansieras av det offentliga eller patienten själv.

Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Socialdepartementet angående delbetänkandet Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. Konkurrensverket delar utredningens bedömning att dagens system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel är komplext och behöver ses över, något som inte har gjorts sedan 1998.

Konkurrensverket anser också att det behövs en ökad nationell samordning av offentliga upphandlingar av rekvisitionsläkemedel, det vill säga läkemedel som tillhandahålls av sjukvårdspersonal inom öppen- och slutenvården. En nationell samordning av upphandlingar kan minska de prisskillnader som i dag kan råda på ett och samma läkemedel mellan olika landsting.

Läkemedelsutredningen bör även utreda möjligheten att införa generisk förskrivning. Det innebär att den som skriver ut ett recept anger ett specifikt läkemedels aktiva substans, dosering, styrka och beredningsform i stället för dagens tillvägagångssätt där ett läkemedels handelsnamn anges på receptet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information