Swedish Match har inte missbrukat sin dominans

Pressmeddelande

Patent- och marknadsöverdomstolen har i en dom i dag gjort en annan bedömning än Konkurrensverket och Patent- och marknadsdomstolen och funnit att Swedish Match inte missbrukat sin dominerande ställning på marknaden.

Swedish Match dömdes i februari 2017 av Patent- och marknadsdomstolen att betala närmare 38 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för att ha agerat på ett sätt som väsentligen försämrade konkurrenternas förutsättningar att konkurrera. Swedish Match frias nu från skyldigheten att betala konkurrensskadeavgift.

– Domstolen gör en annan bedömning av Swedish Matchs agerande än vad Konkurrensverket och Patent- och marknadsdomstolen gjort. Nu får vi analysera domen inför fortsatta överväganden om prioriteringar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket har i målet hävdat att Swedish Match genom införande av strikta regler beträffande hyllkantsetiketter i snuskylarna ute i butik och det sätt som Swedish Match tillämpade etikettsystemet på begränsade konkurrenternas möjligheter att kommunicera sina priser och varumärken.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar nu att Swedish Match har haft en dominerande ställning på den svenska snusmarknaden under den aktuella perioden och att systemet med hyllkantsetiketter i sig har varit konkurrensbegränsande, men att etikettsystemet har kunnat motiveras av objektivt godtagbara skäl. Konkurrensverket har inte heller visat att etikettsystemet i kombination med sättet som Swedish Match genomförde och tillämpade etikettsystemet på har utgjort ett missbruk av dominerande ställning. Domen kan inte överklagas.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se Cecilia Widhagen, Processråd, tfn 08-700 15 20
Eva Persson, Processråd, tfn 08-700 15 87

Senast uppdaterad:

Relaterad information