Sverige ordförande i europeiskt nätverk för offentlig upphandling

Publicerad

Nätverket möjliggör utbyte av erfarenheter och är ett forum för diskussioner om svårigheter med tillämpning och implementering av upphandlingsdirektiven. Sverige har föreslagit olika arbetsgrupper för att diskutera och hitta gemensamma ståndpunkter inför de kommande reformerna av upphandlingsdirektiven.

Charlotta Frenander är kontaktperson för PPN på Konkurrensverket.

– Som ordförandeland kommer vi bland att hålla möten, samordna arbetsgrupper för olika frågor samt ansvara för den gemensamma webbplatsen. En större konferens planeras också att hållas under den senare delen av ordförandeskapet.

Nätverket samlar EU- och EES-länderna. Även de länder som är kandidater för att bli medlemmar i EU är välkomna i nätverket.

– Den offentliga upphandlingen står inför förändringar och utmaningar den närmaste tiden och nätverkets roll kan därmed fylla en viktig funktion, säger Charlotta Frenander.

Konkurrensverket leder arbetet i samråd med Socialdepartementet. Sverige är ordförande fram till sista december 2012 då Irland och Litauen ska ta över.

Relaterad information