Svenska Spel måste följa upphandlingsreglerna

Publicerad

AB Svenska Spel kan inte anses ha som huvudsakligt syfte att ge vinst. Det menar Konkurrensverket som nu upprepar sitt krav att Svenska Spel ska rätta sig efter reglerna för offentlig upphandling när man köper in varor och tjänster.

En av Konkurrensverkets uppgifter är att utöva tillsyn av offentlig upphandling.

I december 2007 skrev Konkurrensverket till regeringen och påtalade att AB Svenska Spel anses vara en upphandlande myndighet och att bolaget måste följa de lagar och regler som gäller för alla upphandlande enheter och myndigheter.

I januari skrev Svenska Spel brev till Konkurrensverket att den bedömningen är felaktig och att man inte anser sig behöva följa upphandlingsreglerna. Bland annat skriver man att Svenska Spel är verksamt på en ”i högsta grad konkurrensutsatt marknad”.

Nu skriver Konkurrensverket ett svar och påpekar bland annat att Svenska Spel, enligt det tillstånd bolaget har för att få bedriva spel, ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas. I bolagets ägardirektiv heter det bland annat att ”Sociala skyddshänsyn ska prioriteras när spelformer utvecklas och i övrig verksamhet”.

Konkurrensverket skriver nu att verket står fast vid sin tidigare bedömning att Svenska Spel tillgodoser ett allmännyttigt behov och att bolaget inte kan anses ha som huvudsyfte att ge vinst. Därmed ska bolaget följa reglerna om offentlig upphandling.

Relaterad information