Svenska konsumenter gillar kortbetalningar

Pressmeddelande

Svenska konsumenter betalar gärna sina köp med kort, både i fysiska butiker och vid e-handel. Samtidigt ökar användningen av mobila betalningar. Konkurrensverket har kartlagt betaltjänstmarknaden med fokus på aktörerna som verkar på marknaden.

De större svenska bankerna har ett fortsatt starkt inflytande över marknaden, bland annat genom olika samägda bolag inom betaltjänstområdet i allmänhet och infrastrukturtjänster i synnerhet. Några exempel är Bank-id, Bankgirot och Swish. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket med titeln ”Betaltjänstmarknaden i Sverige”.

– Konsumenternas förtroende för betalsystemen kommer att påverka vilken teknik eller vilka lösningar som blir framgångsrika framöver, säger Konkurrensverkets tf. generaldirektör Karin Lunning.

Det finns i dag en mängd olika aktörer och tekniska lösningar på betaltjänstmarknaden, och fler kommer troligen att växa fram framöver. Samtidigt är bankernas ställning mycket stark, inte minst för att det är väldigt svårt för en betaltjänstaktör att verka på marknaden utan att ha någon form av samverkan med en eller flera banker.

– Konkurrensverket kommer att fortsätta följa och granska betaltjänstmarknadens utveckling. Det gäller inte minst de olika samarbeten som finns, eller som kan uppstå, säger Karin Lunning.

Idag har Bank-id en stark ställning för identifiering vid användandet av olika betaltjänster och för tillträde till olika typer av nätbaserade tjänster – såväl privata som statliga.

– Vi hade gärna sett att det även fanns en statlig e-legitimation. Det är vanligt i andra EU-länder, säger Karin Lunning.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Stefan Åkerblom, projektledare, tfn 08-700 16 14

Senast uppdaterad:

Relaterad information