Svenska Bankföreningens amorteringsrekommendation

Publicerad

Mot bakgrund av det stora omvärldsintresset har Konkurrensverket valt att redogöra för de bedömningar myndigheten har att göra enligt konkurrensreglerna och den preliminära analys vi meddelat Bankföreningen.

Relaterad information