Svårt att skapa konkurrens på sirapsmarknaden

Publicerad

EU:s sockerreglering bidrar till att det är svårt att skapa en fungerande konkurrens på den svenska sirapsmarknaden. Det konstaterar Konkurrensverket efter att ha sett på frågan om företaget Danisco gjort sig skyldigt till missbruk av dominerande ställning.

Företaget SpecialSirap vände sig till Konkurrensverket för att de inte fick köpa råsocker, en insatsvara som används vid tillverkning av sirap, av Danisco.

Efter att ha sett på frågan om Danisco, den enda säljaren av råsocker på den svenska marknaden, gjort sig skyldigt till missbruk  av dominerande ställning enligt konkurrensreglerna konstaterar Konkurrensverket att SpecialSiraps möjligheter att utöva prispress på Danisco är begränsade. Detta i kombination med EU:s sockerreglering gör att det är osannolikt att en fungerande marknad skulle kunna uppstå även om Konkurrensverket skulle tvinga Danisco att leverera råsocker till SpecialSirap. Konkurrensverket konstaterar därför i sitt beslut att det inte finns tillräckliga skäl att utreda ärendet vidare.

Relaterad information