Sundsvalls avtal om grönyteskötsel var otillåten direktupphandling

Publicerad

Sundsvalls kommun ingick utan föregående annonsering ett nytt avtal med en tidigare leverantör för skötsel av grönytor. Kommunen gjorde därmed en otillåten direktupphandling. Nu yrkar Konkurrensverket att kommunen ska dömas att betala 900 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Sundsvalls kommun ingick i juni 2011 ett avtal om skötsel av utemiljö, fastighets- och parkmark. Avtalet förlängdes vid två tillfällen. Enligt en skrivning i avtalet upphörde det slutligen att gälla i november 2018. Sundsvalls kommun ingick utan annonsering därefter ett nytt avtal om skötsel av grönytor för sommarsäsongen 2019 med den tidigare leverantören. Det innebar att kommunen gjorde en otillåten direktupphandling.

Värdet på kontraktet för sommarsäsongen 2019 uppgick till cirka 12 miljoner kronor. Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Härnösand och yrkar att Sundsvalls kommun ska betala 900 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att kommunen har brutit mot lagen om offentlig upphandling, LOU.

För ytterligare information, kontakta:
Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se

Maria Andersson Müller, processråd, 08-700 15 65, maria.anderssonmuller@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information