Sund konkurrens förutsätter lika regler

Publicerad

En mer effektiv kontroll av de företag som är verksamma i Sverige skulle göra det svårare för oseriösa företag att agera. Det skriver företrädare för branschorganisationer, myndigheter och fackföreningar i en gemensam debattartikel idag.

Dagens regler är inte tillräckliga för att komma tillrätta med exempelvis svartarbete och brott mot arbetsmiljöregler. Därför bör man utreda möjligheten att införa en anmälningsskyldighet för företag från andra EU-länder som bedriver näringsverksamhet i Sverige, skriver bland andra Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket, i artikeln.

Idag arrangeras en temaeftermiddag med information och diskussion kring konkurrens på lika villkor. Seminaret är ett samarbete mellan bland andra Konkurrensverket och Skatteverket.

Relaterad information