Stort intresse att starta nya apotek

Pressmeddelande

Många nya apoteksföretag och en ökad tillgänglighet för många konsumenter. Det är resultatet ett och ett halvt år efter omregleringen av apoteksmarknaden, konstaterar Konkurrensverket i en rapport till regeringen. Samtidigt har Apoteket AB fortfarande en särställning på marknaden.

Fler apotek och längre öppettider har gjort det lättare för många konsumenter att hitta apotek när de behöver. Det framgår av Konkurrensverkets rapport som överlämnats till regeringen.

Sedan omregleringen för ett och ett halvt år sedan har fler än tjugo nya apoteksaktörer etablerat sig på marknaden, både större apotekskedjor och ett antal mindre aktörer. Runt 200 nya apotek har öppnats sedan monopolet avskaffades.

- Det har hänt mycket på kort tid, etableringsintresset på den omreglerade apoteksmarknaden är stort. Vi gör bedömningen att ytterligare nya aktörer kommer att etablera sig på marknaden och att etableringstakten av nya apotek kommer att vara fortsatt hög de närmaste åren, säger Dan Sjöblom.

En viktig förklaring till det stora etableringsintresset är den omstrukturering av Apoteket AB som skett genom försäljning av apotek och separation av strategisk infrastruktur.

Apoteket AB är dock fortfarande den största aktören på marknaden. Konkurrensverket anser att bolaget i kraft av sin storlek, närvaro på marknaden och välkända varumärke fortfarande har en särställning på marknaden. I rapporten föreslår därför Konkurrensverket att regeringen upprättar och kommunicerar en tydlig och långsiktig ägarpolitik för Apoteket AB.

Konkurrensverket föreslår också det ska tas fram en praktisk handledning för små enskilda aktörer som vill öppna apotek.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80
Thomas Ringbom, projektledare, tfn 08-700 15 25

Relaterad information