Stoppa svartarbete och korruption vid offentlig upphandling

Pressmeddelande

Svart arbetskraft är en av de lagöverträdelser som medför konkurrensproblem vid offentliga upphandlingar. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket som kartlagt hur olika former av osund konkurrens och lagöverträdelser påverkar offentlig upphandling.

Det förekommer tyvärr att mindre seriösa leverantörer använder osjysta metoder för att kunna få skriva kontrakt med kommuner och myndigheter. Effekterna blir att skattebetalarna luras och att de seriösa leverantörerna blir utan affär. Konkurrensverket har kartlagt olika orsaker till sådana osunda anbudsmetoder.

– Det är oroande att den offentliga upphandlingen ibland beskrivs som ett problemområde, att det ofta skulle finnas oegentligheter där. Förtroendet för stat, kommuner och landsting skadas varje gång det förekommit oegentligheter i samband med offentliga kontrakt. Det är mycket olyckligt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Oseriös anbudsgivning, korruption och anbudskarteller. Det är tre former av lagöverträdelser som, enligt Konkurrensverkets rapport, snedvrider konkurrensen i offentliga upphandlingar. Av dessa är oseriös anbudsgivning – där svartarbete ingår – vanligast. Det kan till exempel handla om att leverantörer, eller deras underentreprenörer, inte betalar skatter och avgifter för arbetstagarna. Undersökningen tyder på att de branscher där svartarbete förekommer oftast är bygg- och anläggning, städning, bemanning, och transport- och flyttjänster.

I rapporten ”Osund konkurrens i offentlig upphandling” redovisas en enkät som ett stort antal upphandlare svarat på. Ett antal förslag som kan leda till sundare offentliga upphandlingar presenteras också.

Bland Konkurrensverkets förslag kan nämnas: åtgärder för bättre avtalsuppföljning av gjorda upphandlingar, bättre kontroll av leverantörer och underleverantörer under avtalstiden, göra det lättare att kontrollera om de företag som lämnat anbud gjort sig skyldiga till lagöverträdelser. Konkurrensverket ger i rapporten också sin syn på tillämpningen av bestämmelserna om uteslutning av leverantörer och förkastande av onormalt låga anbud.

– Ett aktivt förebyggande arbetet är mycket viktigt. Att sätta stopp för korruption, svartarbete och andra lagöverträdelser på ett tidigt stadium är nödvändigt. Det offentliga måste aktivt motarbeta tendenser till en kultur där vänskapsband och personliga förmåner, men även etablerade relationer, tillåts att åsidosätta affärsmässighet, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta: Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80 Ellen Hausel Heldahl, avdelningschef, tfn 08-700 16 66

Relaterad information