Stoppa elnätföretagens överpriser

Pressmeddelande

Konsumenter och enskilda företag missgynnas av förslagen från energinätsutredningen. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

Konkurrensverket ställer sig positivt till förslaget om förhandsreglering av nätavgifter (så kallad ex-ante reglering). Det skapar större förutsägbarhet och minskar osäkerheten för både elnätföretag och kunder.

Konkurrensverket anser emellertid att de förslag utredningen lagt fram leder till för höga avgifter för kunder och enskilda företag. De är främst den föreslagna metoden att värdera företagens tillgångar som riskerar att leda till en förmögenhetsöverföring från konsument till elnätföretag.

- Går utredningens förslag igenom finns risk att konsumenter och företag får betala för höga priser. Konsumenter har redan en svag ställning på elmarknaden och förslagen från energinätsutredningen bidrar tyvärr inte till att förbättra situationen, säger generaldirektör Claes Norgren i en kommentar.

Förslaget att tillåta nätföretagen att överdebitera kunderna utan att betala ränta får också kritik från Konkurrensverket.

- Ur ett konsumentperspektiv kan förslaget uppfattas som ett system med tvångslån utan ränta, säger Claes Norgren.

Konkurrensverket föreslår bland annat att regleringen tar sin utgångspunkt i det faktiska värdet på nätföretagens tillgångar och att den generella kompensation vissa elnätföretag föreslås erhålla inte införs.

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Lindström, föredragande, tfn 08-700 15 07 Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80

Relaterad information