Stokab behöver inte tillämpa upphandlingsreglerna

Publicerad

I ett yttrande till Kammarrätten i Stockholm bedömer Konkurrensverket att IT-infrastrukturbolaget Stokabs verksamhet omfattas av teleundantaget från att tillämpa lagen om offentlig upphandling.

Kammarrätten i Stockholm har bett Konkurrensverket att yttra sig i ett mål, mellan AB Stokab och en advokatfirma. Yttrandet behandlar frågan om Stokabs verksamhet faller under undantaget från att tillämpa lagen om offentlig upphandling vid drivande av publika telenät (1 kap. 4 § LOU).

I yttrandet konstaterar Konkurrensverket att Stokabs verksamhet faller in under undantaget samt att de juridiska tjänster som upphandlas får anses vara nödvändiga för att bedriva deras verksamhet. Kontraktet är därför undantaget från LOU:s tillämpningsområde.

Relaterad information