Stockholms tingsrätt vilandeförklarar målet mot TeliaSonera

Publicerad

Den 21 december 2004 lämnade Konkurrensverket in sin stämningsansökan mot TeliaSonera till Stockholms tingsrätt och begärde att TeliaSonera ska betala 144 miljoner i konkurrensskadeavgift för att företaget missbrukat sin dominerande ställning.

TeliaSoneras konkurrenter för vissa bredbandstjänster har enligt Konkurrensverket varit utsatta för så kallad marginalklämning vilket i huvudsak innebär att TeliaSoneras marginal (skillnaden mellan detaljistpris och grossistpris) inte varit tillräcklig för att täcka TeliaSoneras egna kostnader i detaljistledet.

Stockholms tingsrätt har den 30 januari 2009 beslutat att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen och samtidigt vilandeförklarat målet. Bakgrunden till tingsrättens frågor till EG-domstolen är att tingsrätten ser ett behov av att få klarhet i om marginalklämning utgör missbruk i en situation där det saknas regulatorisk skyldighet att leverera och leveranserna är till nya kunder.

Enligt Konkurrensverket är det positivt att EG-domstolen kommer att lämna ett vägledande besked inför tingsrättens avgörande i målet. Samtidigt är det beklagligt att målets avgörande drar ut på tiden ytterligare, särskilt i ljuset av att målet i tingsrätten redan har pågått i mer än fyra år.

Relaterad information