Stockholms läns landsting krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

Landstinget i Stockholms län krävs på upphandlingsskadeavgift/ böter på 350 000 kronor efter att ha gjort en otillåten upphandling. Detta är tredje gången som Konkurrensverket tar Stockholms läns landsting till domstol för överträdelser av upphandlingsreglerna.

Stockholms läns landsting har skrivit avtal med en fristående vårdgivare om att bedriva lymfödemmottagning i öppen vård utan att upphandlingen konkurrensutsattes och annonserades. Avtalets värde överstiger direktupphandlingsgränsen och det finns enligt Konkurrensverket inga skäl att underlåta annonsering. Det är därför fråga om en otillåten direktupphandling.

– Det faktum att samma landsting nu upprepat bryter mot upphandlingsreglerna gör att vi ser särskilt allvarligt på överträdelsen, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Kristina Geiger.

I samband med att den ursprungliga vårdgivaren överlät verksamheten till en ny aktör att bedriva lymfödemmottagning skulle en konkurrensutsättning med annonsering ha genomförts. Eftersom detta inte skedde vänder sig Konkurrensverket nu till förvaltningsdomstolen i Stockholm med krav att landstinget ska betala 350 000 kronor i upphandlingsskadeavgift/ böter.

– Med konkurrensutsättning genom annonsering ökar möjligheterna att göra den bästa affären, framhåller Kristina Geiger.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Frida Nordholm, processråd, tfn 08-586 217 01
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information