Stärk konkurrensen inom djursjukvården

Publicerad

I ett yttrande till Jordbruksdepartementet föreslår Konkurrensverket flera åtgärder för att lösa konkurrensproblemen på marknaden för djursjukvård.

Dessa problem, som missgynnar djurägare och konsumenter, beror till stor del på att Jordbruksverket har både en producent- och myndighetsroll inom djursjukvården.

Rollerna är motstridiga och skapar intressekonflikter. Ett förslag är att Jordbruksverkets myndighetsuppgifter skiljs från myndighetens producentroll genom att denna bolagiseras. Ett annat förslag är att statsmakterna samtidigt främjar nyföretagande, så kallad avknoppning, inom Jordbruksverket.

Relaterad information