Ställningstagande om urvalets betydelse i ett valfrihetssystem

Publicerad

För att en upphandlingssituation inte ska uppstå är det av avgörande betydelse att den upphandlande myndigheten inte gör något urval bland de anslutna leverantörerna i ett valfrihetssystem. Det framgår av ett nytt ställningstagande från Konkurrensverket.

I ett nytt ställningstagande utgår Konkurrensverket från 2014 års upphandlingsdirektiv och avgöranden från EU-domstolen som säger att den upphandlande myndighetens urval av ett anbud är ett grundläggande kriterium för offentlig upphandling.

Enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) måste ett ickevalsalternativ erbjudas de brukare som inte kan eller vill välja leverantör i valfrihetssystemet. För att en upphandlingssituation inte ska uppkomma är det av avgörande betydelse att den upphandlande myndigheten inte gör något urval bland de anslutna leverantörerna.

Enligt Konkurrensverkets bedömning omfattas ett ickevalsalternativ som baseras på faktorer som bestäms av den upphandlande myndigheten av upphandlingslagstiftningen.

Något urval av leverantörer i valfrihetssystemet behöver inte utföras av den upphandlande myndigheten i de fall den enskilde får tjänsten utförd genom myndighetens egen verksamhet eller genom en leverantör som upphandlats separat.

Ta del av ställningstagandet

Ta del av ställningstagandet: Betydelsen av den upphandlande myndighetens urval - Vem får välja i ett valfrihetssystem?

I syfte att ge myndighetens uppfattning i skilda upphandlingsrättsligafrågor har Konkurrensverket arbetat fram en form av vägledning som vi kallar för ställningstaganden.

Ställningstagandena vänder sig till upphandlare, leverantörer och alla andra som kommer i kontakt med upphandlingslagstiftningen. Avsikten är att i frågor där rättsläget inte är helt klart, eller där det har uppstått diskussion om tolkningarna försöka redogöra för Konkurrensverkets bedömning i en viss upphandlingsrättslig fråga. Ställningstagandena är generella i sin utformning och riktar sig inte till någon enskild upphandlande myndighet eller enhet och berör inte enskilda upphandlingar. Konkurrensverket kommer att följa rättsutvecklingen och om det behövs justera och uppdatera ställningstagandena.

Senast uppdaterad:

Relaterad information