Södertälje kommun döms till två miljoner i upphandlingsböter

Publicerad

Södertälje kommun döms att betala 2 000 000 kronor i upphandlingsböter. Kommunen följde inte upphandlingsreglerna när de ingick avtal om driften av vård- och omsorgsboendena Oxbackshemmet och Cederströmska gården. Domen går helt i linje med Konkurrensverkets ansökan

Förvaltningsrätten i Stockholm har lämnat fullt bifall för Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift mot Södertälje kommun.

Sedan 2009 har vård- och omsorgsboendena Oxbackshemmet och Cederströmska gården drivits på entreprenad som en enhet. Efter beslut från Arbetsmiljöverket beslutade kommunen att ta över driften av Cederströmska gården i egen regi. Kommunen ville dock fortsätta lägga ut driften av Oxbackshemmet på entreprenad. Den upphandlingen avbröts eftersom upphandlingsdokumenten var otydliga. Södertälje kommun valde då att sluta avtal direkt med den befintliga leverantören, Ansvar & Omsorg AB. Avtalet kom att gälla även Cederströmska gården. Avtalet slöts utan någon föregående annonsering.

Förvaltningsrätten går helt på Konkurrensverkets linje och konstaterar att det inte fanns förutsättningar för att sluta ett avtal utan föregående annonsering. Förvaltningsrätten håller med om Konkurrensverkets bedömning att kommunen har haft möjlighet att tillgodose behovet på andra sätt än genom direktupphandling. Kommunen lät driften av Cederströmska gården övergå i egen regi. Det har inte funnits några hinder för kommunen att tillfälligt överta driften av Oxbackshemmet på liknande sätt tills en ny upphandling hade kunnat genomföras.

Södertälje kommun döms att betala 2 000 000 kronor i upphandlingsböter/upphandlingsskadeavgift.

Senast uppdaterad:

Relaterad information