Socionomer upphandlades felaktigt av socialnämnden i Region Gotland

Pressmeddelande

Socialnämnden i Region Gotland har gjort en otillåten direktupphandling av bemanningstjänster av socialsekreterare och socionomer. Det menar Konkurrensverket som nu kräver att förvaltningsdomstolen dömer regionen att betala 530 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

– Det är viktigt att planera upphandlingar på ett sådant sätt att otillåtna direktupphandlingar inte sker, framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Region Gotland, Socialnämnden, har under en längre period haft svårt att rekrytera socionomer och har därför köpt bemanningstjänster för att tillgodose detta behov. Först under hösten 2018 såg nämnden till att det fanns en annonserad upphandling på plats genom att inrätta ett dynamiskt inköpssystem. Även efter att systemet inrättades så har det dock gjorts direktupphandlingar av bemanningstjänster. Under 2018 har nämnden direktupphandlat bemanningstjänster av socialsekreterare och socionomer för över sju miljoner kronor.

– När upphandlingar annonseras enligt reglerna så att fler leverantörer har möjlighet att lämna anbud ökar möjligheterna att göra den bästa affären till de bästa villkoren, säger Rikard Jermsten.

Konkurrensverket tar nu ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att Region Gotland döms att betala 530 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Sophia Anderberg, processråd, tfn 08-700 15 63, sophia.anderberg@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information