Snabbare avgöranden med nytt förslag om prövningar av konkurrensmål

Publicerad

Konkurrensverket välkomnar ett förslag som innebär att instanskedjan i konkurrensrättsliga mål blir kortare än vad som tidigare har föreslagits. Detta framgår i ett yttrande till Justitiedepartementet.

Justitiedepartementet har tidigare föreslagit att Marknadsdomstolen ska läggas ned och att prövningen av bland annat konkurrensrättsliga mål i stället ska samlas i en ny domstolsorganisation (inom bl.a. Svea hovrätt), vilket Konkurrensverket har ställt sig positivt till.

Enligt det tidigare förslaget skulle målen kunna överklagas ända upp till Högsta domstolen, vilket skulle leda till att de redan i dag långa handläggningstiderna riskerar att bli ännu längre. Efter kritik från bland annat Konkurrensverket har Justitiedepartementet nu reviderat förslaget så att Svea hovrätt ska vara sista instans. Konkurrensverket tillstyrker det nya förslaget att det som huvudregel inte ska vara möjligt att överklaga hovrättens avgöranden till Högsta domstolen.

Vid prövningen av företagskoncentrationer är det särskilt angeläget med ett snabbt slutligt avgörande. Konkurrensverket tillstyrker därför att det ska råda ett absolut förbud mot att överklaga domar i sådana mål till Högsta domstolen.

I sitt remissyttrande betonar Konkurrensverket också att det är viktigt att domstolarna ges tillräckliga resurser för att kunna avgöra målen inom kortare tid än vad som sker i dag.

Senast uppdaterad:

Relaterad information