Skärpta regler ger bättre upphandlingar

Pressmeddelande

När kommuner och andra myndigheter riskerar att få betala böter, en så kallad upphandlingsskadeavgift, kommer fler att följa reglerna. Färre överträdelser av reglerna kommer att leda till bättre upphandlingar.

Från den 15 juli införs nya regler i upphandlingslagstiftningen. Det innebär att kommuner, landsting och statliga myndigheter som inte följer upphandlingsreglerna kan dömas till böter (upphandlingsskadeavgift) på upp till tio miljoner kronor om en otillåten direktupphandling har genomförts.

En otillåten direktupphandling är ett inköp som gjorts utan föregående annonsering.

– De nya böterna som kan drabba de kommuner, landsting och statliga myndigheter som inte följer reglerna vid upphandlingar ska vara avskräckande. Avsikten med reglerna är att vi ska få ut det mesta och bästa av våra skattepengar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Reglerna innebär att leverantörer som upptäckt att en upphandling inte har annonserats kan vända sig till domstol för att få avtalet ogiltigförklarat inom sex månader från det att avtalet ingicks. Först därefter kan Konkurrensverket använda sig av den nya upphandlingsskadeavgiften och gå till domstol. Om domstolen kommer fram till att det har förekommit en otillåten direktupphandling kan kommunen, landstinget eller den statliga myndigheten dömas att betala en upphandlingsskadeavgift.

– Vi kommer att följa utvecklingen mycket noga framöver. Om vi ser tecken på att upphandlande myndigheter struntar i att följa regelverket kommer vi inte att tveka att gå till domstol, säger Dan Sjöblom.

Otillåten direktupphandling kan också handla om att en upphandling delas upp i flera mindre delar bara för att slippa krav på annonsering. Att förlänga eller utvidga avtal eller göra tilläggsleveranser utan ny konkurrensutsättning är andra exempel på otillåten direktupphandling.

För ytterligare information om de nya rättsmedlen, kontakta:
Charlotta Frenander, föredragande, tfn 08-700 15 44
Ulrica Lindström, informatör, tfn 08-700 15 05
Charlotte Zackari, chefsjurist, tfn 08-700 16 13

Relaterad information