Skapa konkurrens – inte dominans

Pressmeddelande

Det nuvarande monopolföretaget Apoteket AB får inte bli för starkt om vi ska få en fungerande konkurrens när apoteksmarknaden omregleras. I ett sådant läge riskerar fördelarna för konsumenterna att gå förlorade. Det framhåller Konkurrensverket i sitt remissvar över Apoteksmarknadsutredningens betänkande.

- Ska konsumenterna få fördelar av omregleringen, med exempelvis ökad tillgänglighet, måste apotek säljas ut på ett sådant sätt att det verkligen uppstår konkurrens. Om staten väljer att ha kvar merparten av apoteken riskerar syftet med reformen att förfelas, säger generaldirektör Claes Norgren.

Konkurrensverket gör i sitt remissvar den preliminära bedömningen att bolagets initiala marknadsandel inte bör överskrida 40 procent av den totala försäljningen i detaljistleden. Med en större marknadsandel kan nya konkurrensproblem uppstå.

I sitt remissyttrande pekar Konkurrensverket också på att en väl fungerande konkurrens på apoteksmarknaden gynnar konsumenterna. Den omreglering av apoteksmarknaden som nu förbereds innebär en rad fördelar. I likhet med utredningen anser Konkurrensverket att det är nödvändigt att sälja av apotek för att få marknaden att fungera.

Konkurrensverket vill också att det skapas ett nationellt igenkänningstecken, en särskild symbol, som alla godkända apotek får använda sig av. I många andra länder finns en sådan symbol och den är viktig som upplysning till konsumenterna. Utredningens förslag om tillståndsgivning och krav för att få driva apotek tillstyrks.

Inför den kommande omregleringen har regeringen nyligen i ett förslag till riksdagen gett uttryck för att merparten av apoteken skulle bli kvar i statlig ägo. När en omreglering av apoteksmarknaden nu sker är det viktigt att man inte skapar nya konkurrensproblem genom att den nuvarande monopolisten får dominera marknaden även i fortsättningen.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Ringbom, föredragande, tfn 08-700 15 25 eller 073-773 15 25
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80

Relaterad information