Skapa integrerad europeisk energimarknad

Publicerad

Det är viktigt att skapa en integrerad europeisk energimarknad. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

Ambitionen att skapa en integrerad europeisk energimarknad får stöd av Konkurrensverket som anser att en förstärkning av de europeiska energinäten är nödvändig. En sådan förstärkning ligger i linje med vad som skisseras i Europeiska kommissionens grönbok om dessa frågor.

Konkurrensverket framhåller också att en sammankoppling och utbyggnad av de nationella näten inte får ske på bekostnad av en fungerande marknad med effektiv konkurrens. Enligt Konkurrensverket är det viktigt att säkerställa icke-diskriminerande nättillträde för nya aktörer, vilket kräver oberoende systemansvar för energinäten.

Relaterad information