Sjöfartsverket avvecklar kursgård

Publicerad

När Sjöfartsverket avvecklar Arkö kursgård upphör den eventuella konkurrensbegränsningen. Konkurrensverket avskriver därför ärendet.

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) menar att Sjöfartsverket bedriver konkurrenssnedvridande konferensverksamhet vid Arkö kursgård. Nu aviserar Sjöfartsverket att kursgården kommer att avvecklas.

Sjöfartsverkets verksamhet vid Arkö kursgård uppges av SHR inte vara förenlig med de nya reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Konkurrensverket har i en skrivelse till Sjöfartsverket gett myndigheten möjlighet att yttra sig över SHR:s anmälan. I svarsskrivelsen uppger Sjöfartsverket att en utredning påbörjats om en avveckling av Arkö kursgård, och att kursgården ska vara avvecklad senast den 31 augusti 2010.

Konkurrensverket ser positivt på när myndigheter, i det här fallet Sjöfartsverket, på frivillig väg utreder och avvecklar verksamheter som annars skulle kunna bli ifrågasatta enligt de nya reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Relaterad information