SJ ska följa upphandlingsreglerna

Publicerad

Efter att EU-domstolen gått på Konkurrensverkets linje i ett ärende som rör frågan om SJ ska följa reglerna för offentlig upphandling har nu Högsta förvaltningsdomstolen gjort samma bedömning.

Konkurrensverket krävde 2013 att SJ skulle dömas att betala böter/upphandlingsskadeavgift efter att ha gjort otillåtna direktupphandlingar av städtjänster. Ärendet överklagades till högsta instans, och Högsta förvaltningsdomstolen vände sig till EU-domstolen för att få förhandsavgöranden i målen. EU-domstolen gick på samma linje som Konkurrensverket, vilket innebär att SJ ska följa upphandlingsreglerna.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat dom i målen. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen står det efter EU-domstolens dom klart att SJ bedriver sådan verksamhet bestående i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingsreglerna. Eftersom Konkurrensverkets ansökan om böter/upphandlingsskadeavgift från början avvisades av förvaltningsrätten – på grund av att domstolen ansåg att upphandlingsreglerna inte var tillämpliga – ska målen nu återförvisas dit för ny prövning.

Senast uppdaterad:

Relaterad information